ПЕСМА О ПЕСМИ

 

Певај се, песмо, јер ти си песма,

за жедну душу животна чесма!

 

Певај се и кад се радује,

и кад се плаче,

певај се, песмо, певај се јаче!

 

Певај се и кад се рађа, и кад се жени,

и кад се у војску шаље,

певај се, песмо, певај се даље!

 

Певај се, јер се у теби сва љубав

и сва туга крије,

певај се, песмо! Певај!

И кад ти до себе није!